Arbitrium

Význam: vůle, libovůle

Další latinský slovník

Adesse

být přichystán

Tolero

snášet, trpět, zakoušet

Spalato

Split

Vectigal

daň, poplatek

Confines

sousedé

Socer

tchán