Arbitrium

Význam: vůle, libovůle

Další latinský slovník

Ordinamentum

(Pražák ani Šenková nic)

Latitudo

širokost, rozlehlost

Solum

pouze, toliko, jen

Asto

stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Irrumpo

vpadnout, vtrhnout, vniknout

Insequor

pronásledovat, stíhat