Caro

Význam: maso

Další latinský slovník

Scilicet

(někdy užíváno jako výplňkové slovo, tak myslím např. Flor. rit. 244 = 12,15 ; TDH 312:16 jistý učenec, totiž Lanfrancinus... To lze vynechat.)

Saepissime

nejčastěji

Quaero ex (ab) aliquo

zeptat se někoho

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit

Hospes

cizinec, pocestný, host

Curro

(o čase: tempus quo currebat MCLXXIIII: takto TDH 319:32)