Caro

Význam: maso

Další latinský slovník

Aequinoctium

rovnodennost

Forte

náhodou ; zrovna, právě ; maně, nazdařbůh, naslepo, slepě ; jednou (uváděcí slovo vyprávění) ; snad (ve spojení s ne, si, sin, nisi a básnicky i jinde) ; málem (forte dixit Tiberius = "il échappa ŕ Tiber de dire ; o tom Pražák neuvádí nic)

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Franci

Frankové

Sueones m. pl.

Švédi, Varjagové