Aequo

Význam: vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Další latinský slovník

Congrego

shromažďovat, shánět, sdružovat ; shromažďovat se, sdružovat se, shlukovat se ; shrabovat

Sentencia

smysl, myšlenka, obsah

Suffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Propterea

proto

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Hinc

odtud, odsud