Apoplexia

Význam: mrtvice

Další latinský slovník

Adhumatio

pohřeb

Carex

ostřice

Praesum

být v čele, řídit, spravovat

Pagus

kraj, okres

Qualis

jako (vztaž. v přirovnání) ; nějaký, mající kvalitu

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")