Apoplexia

Význam: mrtvice

Další latinský slovník

Per partem

částečně

Seriatim

postupně, popořadě (MLLM), v časovém sledu, chronologicky (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 87)

Extrema unctio f.

pomazání nemocných, poslední pomazání

Erba

(form. herba)

Subtus

vespod, dole

Hinc

odtud, odsud