Amen

Význam: amen

Další latinský slovník

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)

Sordes

nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)

Dispergo

roztrousit, rozptýlit

Tolosa

Toulouse (město v narbonské Galii nad řekou Garumnou)

Candella

svíčka

Vallis

údolí, úval, dolina