Amen

Význam: amen

Další latinský slovník

Aliquo

někam ;

Etsi

ačkoliv

Laedo

porušit

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit

Nihil novi

nic nového

Cognatus

sourozenec, příbuzný, pokrevný příbuzný ; pokrevní přítel