Aerifer

Význam: kovonosný

Další latinský slovník

Ordo

pořádek, řád

Illi de prato

[jistá skupina valdenských v okolí Milána, viz WEH 715.]

Repentinus

náhlý, nenadálý

Signo

(alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)

Tempus

čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.