Ad unus omnes

Význam: do jednoho

Další latinský slovník

Illustris

osvětlený, jasný, světlý, zářící ; skvělý, výtečný, znamenitý, slavný ; významný, vznešený, vážený

Stlocus

(arch. pro locus)

Ballistorius

(LMALB nic, ale viz ballistarius)

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Copia

zásoba

Regula

pravidlo ; řehole