Ad unus omnes

Význam: do jednoho

Další latinský slovník

Gravor

zdráhat se, nerad konati

Doctor

učenec

Elemosyna

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní

Carnotensis

ze Chartres, chartreský

In casu necessitati

v případě nutnosti, v případě nouze

Revello

vytrhnout, vyškubnout