Disco

Význam: učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Další latinský slovník

Aliter

jinak

Scutum

štít, záštita, ochrana

Intellectio

rozumový akt

Cellararium

sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Traditorie

zrádně, proradně

Ideo

proto (příčina i účel) ; takže (DZ, např. TDH 319:29)