Disco

Význam: učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Další latinský slovník

Mare Rubrum n.

Rudé moře

Intrinsecus

uvnitř, zevnitř, dovnitř

Incommodum

nehoda, neštěstí, nepohodlí

Reprisio

[Pražák nic.]

Sollicito

znepokojovat, pobuřovat, popouzet

Modicum

troška, něco málo