Consterno

Význam: posypat, poset

Další latinský slovník

Arcem efficere

vytvářet pevnost

Extremus

nejzazší

Lapsus a fide

odpadnutí od víry

Trini

trojí, tři

Luminaria

osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda

Alibi

jinde