Animadverto

Význam: dávat pozor, všímat si

Další latinský slovník

Quod si

a jestliže, jestliže však

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Dimico

potýkat se, bojovat

Moram interpono

zdržovat

Indubius

nepochybný

Fingo

předstírat, fingovat, vymýšlet si ; tvořit, utvářet, vytvářet, dělat, vyrábět, dávat hmotě tvar ; pořádat, rovnat ; myslit, tvořit v mysli, představovat si (Platón si duši představoval jako třídílnou)