Conditio

Význam: kořenění ; nakládání (ovoce do nálevu) ; zř. též tvar pro condicio, viz sub condicio (nadbytečná snaha o klasický pravopis ; DZ, že se tak "condicio" někdy psalo LMALB)

Další latinský slovník

Calo

vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Permulceo

upokojit, ukonejšit, utišit

Depopulatus

zpustošený, vypleněný

Deni

po desíti

Quaero

hledat, vyhledávat ; vymýšlet ; pohřešovat ; zjednat si, dobýt, vydobýt, nabýt, opatřit, získat ; chtít si vypůjčit (peníze) ; vydělávat si ; mamonit ; vyptávat se, dotazovat se, pátrat, hledět zvěděti ; vyšetřovat, dotazovat se soudně, vyslýchat ; zkouma