Adversum

Význam: protivenství

Další latinský slovník

Pariter

jak ... tak, i, a

In veritate

vpravdě, ve skutečnosti

Ex tunc

od té doby

Princeps huius mundi

vládce tohoto světa (označení pro ďábla)

Dolum

podvod, lest

Servator

Spasitel (Kristus)