Memoriam amittere

Význam: ztratit paměť

Další latinský slovník

Dionysius

Denis

Illudo

hrát si s čím (alci rei) ; zahrávat si ; tropit si žerty z čeho, vysmívat se čemu, dobírat si co, tropit si úsměšky z čeho ; klamat, podvádět

Mirabile est

je divné, je podivné

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Beneficio sortium

příznivým vrhem losů

Supradictus

svrchu řečený, výše zmíněný