Habere ex

Význam: vyvodit z

Další latinský slovník

Diduco

rozdělit

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Vicis f. (gen.

střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

Paucites

hrstka

Osculatorium

líbací medailónek (který nechával kněz kolovat mezi věřícími) (DZ podle Rubin, CC, 74-76 ; MLLM nic)

Taurinensis

turínský