Deligo

Význam: připevňovat, poutat, uvazovat

Další latinský slovník

Perduco

provést, postavit, vystavět

Dissentio

nesouhlasit, být jiného názoru, neshodovat se, nebýt zajedno, rozcházet se ; mít různá mínění, rozcházet se ; nesnášet se ; odporovat, být proti komu ; odporovat, lišit se, neshodovat se, odchylovat se, různit se (a + abl.)

Pedem referre

ustupovat, couvat

Carex

ostřice

Eventus

nezdar, katastrofa

Cessare + inf.

přestat dělat co, přestat s čím