Porca

Význam: prase, vepř

Další latinský slovník

Reconciliatio

opětné zjednání, obnovení ; smíření, usmíření

Sepulchrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla

Inquinamentum

špína

Saepenumero

v mnohých případech, častokrát

Arrogantiam sumere

stát se domýšlivým

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;