Item ut

Význam: stejně jako

Další latinský slovník

Canna

třtina, rákos, sítí ; píšťala, syringa, moldánky

Sceleratus

zločinem poskvrněný

Congredior

setkat se, sejít se

Tonitruum

hrom

Cruciatus

muka, trápení

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)