Sordes

Význam: nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)

Další latinský slovník

Auctoritas

citát, autorita (biblické citáty o ustanovení zpovědi apod., takto TDH 312:12) ; stvrzení, záruka, jistota ; platnost spolehlivost, hodnověrnost ; odpovědnost ; doklad, listina ; příklad, vzor ; vážnost, vliv, váha, moc ; důraz, ráznost ; úsilí

Admoneo

připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet

Heretica pravitas

kacířská zvrácenost (obecné označení hereze polemiky, inkvizitory apod.)

Naxia

provinění

Obiurgo

kárat, napomínat