Administer

Význam: pomocník

Další latinský slovník

Extra ordinem

mimořádně

Mundanus

světový

Nequeo

nebýt s to, nemoci

Quando

když

Punicum

granátové jablko

Pergere iter

pokračovat v cestě