Administer

Význam: pomocník

Další latinský slovník

Luxuriam complere

ukojit chtíč

Cito

rychle, spěšně, honem

Neque autem

vskutku ne

Commendor

komtur

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)