Venator

Význam: lovec

Další latinský slovník

Odium

nenávist

Perpetuo

nepřetržitě, stále, souvisle, ustavičně, neustále

Mitis

jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)

Posteaquam

jakmile

Fas = fatum

osud, řízení

Discedo

odcházet, rozejít se