Bona venia

Význam: s laskavým dovolením

Další latinský slovník

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Securus

bezstarostný, klidný, nestarající se, nemající starosti ; bezstarostný, veselý, klidný ; bezpečný, jistý, bez nebezpečí

Abstersio

otření, utření, vytření, smývání

Huc

sem, až sem, až tak daleko

Iunctura

spojení, svaz, kloub