Bona venia

Význam: s laskavým dovolením

Další latinský slovník

Monitio

napomenutí

Defessus

vysílený, unavený

Evangelium

evangelium

Clam

tajně

Festine

(adv.) spěšně, nakvap

Parco

ušetřit (někoho), smilovat se