Carena

Význam: půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání

Další latinský slovník

Perequito

projíždět

Oblique

šikmo, stranou

Aditus

příchod, přístup, vchod

Immediate

přímo, bezprostředně, nezprostředkovaně

Quam

jak velice, jak málo

Itero

cestovat