Vela cadunt

Význam: spouštějí se plachty

Další latinský slovník

Exiguus

nepatrný

Coram

osobně

Hilaris

veselý, bodrý

Commuro

změnit, vyměnit

Et hoc quia

a to proto, že

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;