Ultimo

Význam: za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Další latinský slovník

Vestimentum

šat, roucho

Sacerdos

obětnice, kněžka

Dolum

podvod, lest

Dimidius

poloviční, rozpůlený

Praeter

kromě

Alibi

jinde