Senescallia

Význam: (Castanet 137, 164)

Další latinský slovník

Provincia citerior

předoalpská provincie

In deditionem venire

poddat se, vzdát se

Repraesento

hned provésti

Conmendo

(viz commendo)

Consecro

zasvěcovat, obětovat (bohům) ; posvěcovat (spec. své počátky, tj. připisovat si božský původ) ; zaklínat ; dávat do klatby, proklínat ; zbožnit, zbožštit, zařadit mezi bohy, prohlásit za boha ; zvěčnit, učinit nesmrtelným

Circinus

kružidlo, kružítko