Paxbrede

Význam: (anglosas.) chléb pokoje (medailon ve tvaru hostie kolující po kostele a líbaný věřícími)

Další latinský slovník

Vesper

večer

Moymir

Mojmír

Hilaris

veselý, bodrý

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Omnes

celkem (spojení "sunt XVI omnes" je to dobré překládat "je jich celkem 16")

Festine

(adv.) spěšně, nakvap