Manuale confessionum

Význam: zpovědní příručka

Další latinský slovník

Duro

otužovat, zesilovat

Seorsum

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Affictus

rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Iactura

ztráta, škoda

Perfacile

velmi snadné