Gallia ulterior

Význam: zaalpská Galie

Další latinský slovník

Calceus

bota, botka (kryjící celou nohu)

Inviolabilis

neporušitelný, nedotknutelný

Revoco

volat zpět, povolat zpět, odvolat ; povolat z vyhnanství ; obrátit zpět, odvrátit ; odvolat co ; zrušit ; znova volat, vyvolat (zpět na scénu apod.) ; znovu zavést, obnovit

Ultro

nad to, dokonce, k tomu

Laycus

laik

Comitto

důvěřovat, mít důvěru, spoléhat se