Pecunia

Význam: majetek, jmění, peníze

Další latinský slovník

Pertineo

potřebovat, souviset

Passus

dvojkrok

Seu - sive

ať už - nebo

Nuntius

poselství, zpráva

Amen

amen

Insuefactus

navyklý, vycvičený