Alaris

Význam: na křídle, spojenecký

Další latinský slovník

Indubitanter

bezpochyby, jistě, zajisté ; bez váhání

Teneo cum + abl.

držet s kým

Arcem efficere

vytvářet pevnost

Infamo

obviňovat, očerňovat, hanobit, pomlouvat, v zlou pověst uvádět

Diurnus

denní

Dolosus

lstivý