Alaris

Význam: na křídle, spojenecký

Další latinský slovník

Dimico

potýkat se, bojovat

Aquila

orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Pustella

dýmějový mor

Responsorium

responsorium, responzorium

Sceleratus

zločinem poskvrněný