Ablutio

Význam: omývání, čištění

Další latinský slovník

Societas

spoluúčast (vojenská)

Aeger

smutný, trudný, strastný, nemocný

Etsi

ačkoliv

Et hoc quia

a to proto, že

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Addo

přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat