Ablutio

Význam: omývání, čištění

Další latinský slovník

Egelredus

Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131)

Portorium

daň, clo, poplatek, dávka

Convenio

1. scházet se, sejít se, shromažďovat se, přicházet, dostavovat se (in locum, ad alqm) ; (tranzitivně) setkat se s kým, zastihnout koho, navštívit koho, zajít ke komu, mluvit s kým (alqm) ; 2. stíhat, žalovat, obesílat koho

Incassum

naprázdno, marně, nadarmo, bez úspěchu

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci

Integer

netknutý, neporušený