Novum

Význam: novota, novinka

Další latinský slovník

Potentatus

moc, panství, vláda, nadvláda

Circumdo

obložit, obestavit

Eremita

poustevník

Spalato

Split

Trano

přeplavat, pronikat

Viator

pocestný