Novum

Význam: novota, novinka

Další latinský slovník

Heresiarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Cedo

kráčet, ubírat se, jít, stoupat, vykračovat si ; přecházet v něco, měnit se ; platit za co (pro re) ; přecházet na koho, dostávat se komu, připadnout komu ; stát se kořistí ; dopadat, dařit se, vést se (jak se vede) ; sloužit (např. dobře, o věci)

Aditus

příchod, přístup, vchod

Testimonium

svědectví, svědčení

Commendor

komtur

Procubo

ležet natažen, prostírat se