Postmodum

Význam: brzy potom, brzy nato, zakrátko poté

Další latinský slovník

Illo

tam

Appono

připojit, přidružit

Acquiesco

přijmout (radu), uposlechnout

Percontatio

dotazování, vyptávání

Possum

moci ; moci (k vyjádření přibližnosti)

Totus

celý