Postmodum

Význam: brzy potom, brzy nato, zakrátko poté

Další latinský slovník

Notandum

důležité

Hiberna

zimní tábor

Locus requiesque

místo k odpočinku

Ax

(subst. indecl.) (geogr.) Ax (tvar Ax v AJ Biller in Heresy and Literacy a fr. někde taky tak)

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)

Oboedienter

poslušně, ochotně