Winidi m. pl.

Význam: Vinidové

Další latinský slovník

Maravi

Moravané

Ictus

úder, rána, náraz

Contineo

zdržovat od něčeho

Perdisco

důkladně se naučit nazpaměť

Trabunia

Travunja (v Bosně)

Vis

spousta, hojnost