Winidi m. pl.

Význam: Vinidové

Další latinský slovník

Lanternarius

nosič svítilny (jeden z otroků) ; sluha, pochop

Expono

dávat k dispozici ; vydat na pospas čemu, vystavit čemu, vydat všanc ; nařknout, obvinit ; sít, sázet ; vystavit (listinu) ; odložit, pohodit dítě

Pacatus

podroben, vzdělán

Glorior

vychloubat se, honosit se, chvástat se

Metior

vyměřit

Repente

nenadále, znenadání, najednou