Arroganter

Význam: zpupně

Další latinský slovník

Supra

nahoře, nad tím, svrchu ; dříve (časově) ; nad to, přes to, více, výše (míra) ; nad co, nad něco ; na čem ; přes co ; před (čím) ; nad, přes (co)

Sollicito

znepokojovat, pobuřovat, popouzet

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Occisio

popravování

Occido

padnout, zahynout

Verbum e verbo

doslova, doslovně, slovo od slova