Arroganter

Význam: zpupně

Další latinský slovník

Securus

bezstarostný, klidný, nestarající se, nemající starosti ; bezstarostný, veselý, klidný ; bezpečný, jistý, bez nebezpečí

Brutum

němá tvář, nerozumný tvor

Praeruptus

příkrý, prudký

Incursio

útok, vpád

Pariter

jak ... tak, i, a

Populor

pustošit, plenit