Mercenarius

Význam: námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Další latinský slovník

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Incito

uvést v rychlý pohyb, pobídnout

Frequentare alqd

chodit kam

Valeo

mít převahu, zavládat

Adulterium

cizoložství, zálety

Citra mare

z této strany moře, na těchto březích