Archanus

Význam: tajný

Další latinský slovník

Denuntio

oznamovat, ohlašovat

Intellectus agens m.

činný intelekt

Pridie

den předtím

Secius (secus

později (hůře, špatně)

Soffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Latebra

skrýš, úkryt