Archanus

Význam: tajný

Další latinský slovník

Insuefactus

navyklý, vycvičený

Consummo

sčítat, spočítat ; dovršit, dokonat, dokončit ; spáchat

Praedicator

kazatel

E

(viz ex)

Verbum

slovo ; řeč ; výrok, slova ; říkadlo, zaklínadlo, formulka ; znění, text ; pouhé slovo, planá řeč, povídačka