Ademo

Význam: odebrat

Další latinský slovník

Figura

podoba, útvar

Vicem alicuius

jako kdo, po způsobu koho

Concupisco

zatoužit po čem (alqd), roztoužit se ; bažit, toužit, dychtit po čem (alqd)

Lapsus sum

(viz labor, labi, lapsus sum)

Perpetuo

nepřetržitě, stále, souvisle, ustavičně, neustále

Res communis

společná záležitost