Et

Význam: a (zejm. slučovací spojka, ale i odporovací) ; a to (připojuje logicky nesouřadný člen: "jeden, a to velmi podivný zvyk") ; i, také (adverbium se stupňovacím významem: "et dona ferentes", zejm. v pozdější latině)

Další latinský slovník

Repeto

zpět žádat

Altitudo

hloubka

Dictio

líčení, řeč, obhajoba

Complures

mnozí, několik

Insuefactus

navyklý, vycvičený

Presto

(form. praesto)