Respuo

Význam: zamítnout, odmítnout

Další latinský slovník

Sidus

souhvězdí, hvězda

Egredior

vykročit, vytáhnout

In quantum potest

seč může

Duplicando

(viz duplico ; MLLM, Pražák ani LMALB přímo nic)

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)

Ullus

někdo