Zabolus

Význam: (form. diabolus)

Další latinský slovník

Iuratus ad sancta Evangelia

pod přísahou na svatá evangelia

Comedo

(absol.) jíst ; (trans.) (alqd) jíst co, sníst co ; sežrat co ; strávit co ; projíst co ; promarnit, prohýřit co ; (refl.) sžírat se, trápit se

Nec ideo

avšak proto přece

Ieiunium

půst ; hlad

Conspicor

spatřit, uzřít

Infirma

nemocná