Abia

Význam: Albi (jde chybný přepis ; viz Duv. Hist. 159, n. 41)

Další latinský slovník

Illusor

ten, kdo si s něčím hraje? násilník?

Abodriti

Obodrité

Hordeaceus

ječný, ječmenný

Calceamentum

střevíc, bota

Prendo

uchopit, pochopit

Partium studium n.

stranictví, stranění