Abia

Význam: Albi (jde chybný přepis ; viz Duv. Hist. 159, n. 41)

Další latinský slovník

Marciarius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Habito

obývat, bydlit v čem ; bydlit ; dlít, zdržovat se kde, být, bývat

Septies

sedmkrát

Sceleratus

zločinem poskvrněný

Incontinenter

nezdrženlivě ; hned, ihned (MLLM odkaz: incontinenter = in continenti, to nal. sub continens jako hned, ihned)