Concieo

Význam: uvést v rychlý pohyb, svolat ; popudit, pobouřit ; způsobit, vyvolat

Další latinský slovník

Veho

vést, dovážet, táhnout

Simia

opice (i přen. o napodobovačích)

Propere

spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Defigo

vrážet, zarážet

Imprimis

především

Perluo

koupat se