Defensor

Význam: odvratitel (např. nebezpečí) ; obhájce, zástupce před soudem ; ochránce, obránce ; odpůrce

Další latinský slovník

Odium

nenávist

Uterus

děloha, život (mateřský), lůno, břicho ; břišní dutina, břicho ; plod ; děti, potomstvo ; břicho (např. lodi)

Mempheticus

memfidský

Delibero

uvažovat, rozvažovat

Accipio

dozvědět se, poznat