Adnoto

Význam: poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Další latinský slovník

Distensio

(viz dissentio)

Corona

věnec ; věnec zdi ; kruh posluchačů ; kruh vojska svírajícího město ; koruna ; tonzura ; souhvězdí Koruna ; růženec (zřejmě ; nalezeno sousloví dicare coronam v souvislosti s uložením pokání)

Grandis

veliký, statný

Iuba

hříva

Dignor

pokládati za hodna, uznat za hodna, pokládat za slušné ; ráčit (v pozdní lat.)

Contradictio

odpor, námitka ; hádka, spor ; protimluv, kontradikce