Adnoto

Význam: poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Další latinský slovník

Portarius

vrátný, fortnýř

Meto

měřit, vyměřovat (častěji však depon.)

Scutum

štít, záštita, ochrana

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál

Existimatio

hodnocení, mínění, úsudek, víra, vážnost, dobrá pověst

Accentus gravis m.

přízvuk těžký