Adnoto

Význam: poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Další latinský slovník

Indiscretus

nedílný, nerozdělený, smíšený ; nerozeznatelný ; bez rozdílu ; nedovolený, nepatřící se (v Pražákovi tento význam nenal., ale v jiném sl. ano)

Parma

Parma

Commendor

komtur

Perlego

prolétnout očima, pročíst

Igitur

tedy (logický důsledek, slabší než ergo) ; tedy (pokračování nedopověděné myšlenky, to stává často na zač. věty) ; zkrátka, tedy (shrnutí a zakončení)

Scandalum

úraz ; svádění ; pohoršení