Desilio

Význam: seskakovat, spadnout

Další latinský slovník

Magnus

důležitý, závažný

Impedio

poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit

Abditus

odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní

Vexillum

prapor zvláštních oddílů

Velut

jako, jakoby ; takřka, abych tak řekl ; například, jako například, jako, tak třeba

Prospectus

obsah (soupis kapitol nějakého literárního díla)