Bene

Význam: bezvýhradně, naprosto

Další latinský slovník

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Estas

léto (neklas. pravopis)

Subfodio

podkopati, zespodu probodnouti

Praesertim

především, zvláště

Revoco

volat zpět, povolat zpět, odvolat ; povolat z vyhnanství ; obrátit zpět, odvrátit ; odvolat co ; zrušit ; znova volat, vyvolat (zpět na scénu apod.) ; znovu zavést, obnovit

Dimetior

vyměřovat, rozměřovat