Aestivus

Význam: letní

Další latinský slovník

Tolosanus

toulouský

Istria

Istrie

Humensus

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)

Hereticus

kacíř, heretik

Supplanto

podrazit nohy komu, nastavením nohy podrazit

Nitor

usilovat, snažit se