Aestivus

Význam: letní

Další latinský slovník

Plicabilis

ohebný

Sala

Sála (řeka)

Festum Ramispalmarum

Květná neděle

Tabula

výkaz, deska, soupis, prkno, seznam

Alius sed non alienus

odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)

Citius

rychleji ; spíše, snáze