Carnotensis

Význam: ze Chartres, chartreský

Další latinský slovník

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Testificor

dosvědčit, dokázat, potvrdit, svědčit, dokazovat, brát za svědka

Intereo

zanikat

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Ob hanc causam

z té příčiny

Infra

dole, vespod, nízko, níže (adv) ; pod (předl. s ak.)