Carnotensis

Význam: ze Chartres, chartreský

Další latinský slovník

Convinco

zjevně dokázat

Chelmensis

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)

Cuneus

klín

Repens

rychlý, náhlý, neočekávaný

Casus

osud

Seni

po šesti