Equus

Význam: (form. aequus)

Další latinský slovník

Blandimentum

lichocení, úlisný způsob ; vnadidlo, lahoda, půvab

Religiosus

řeholník, mnich

Intermitto

nechat mezeru, uplynout

Deditio

poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Iter facere

pochodovat, táhnout